مقالات عمومی

ارزیابی اقتصادی ناشی از کاهش وزن و احجام سازه ها با استفاده از بتن سبک در ساختمان
بتن سبک به دلیل چگالی کمتر نسبت به بتن معمولی،باعث کاهش بار مرده ساختمان،کوچک تر شدن ابعاد سازه و فونداسیون و هم چنین  کاهش اتلاف حرارتی ساختمان می شود. استفاده از این مصالح در کشو ما که در منطقه زلزله خیز قرار گرفته و سرانه مصرف انرژی آن بیش از متوسط جهانی است،مزیتی مهم به شمار می آید.
آزمایش ها روی 20 طرح اختلاط بتن سبک سازه ای و 10 طرح اختلاط بتن سبک غیر سازه ای انجام شده است.نمونه یک تیر و ستون بتن مسطح با دو طرح اختلاط برگزیده بتن سبک سازه ای (با در نظر گرفتن بتن سبک غیر سازه ای به عنوان دیوارهای جدا کننده )طراحی شده و نتایج آن با طراحی و به کار گیری بتن معمولی مقایسه شده است .نتایج نشان داد در صورت استفاده از بتن سبک علاوه بر نیروی  زلزله کمتر،کاهش چشم گیری در میزان فولاد مقاطع بتن آرمه پدید خواهد آمد که شرایط اقتصادی اجرای این سازه را بهبود می بخشد.
[color=#008080]برای مشاهده متن کامل فایل زیر را دانلود نمایید
 
 
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات