مقالات عمومی

اثر دماي ريختن بر برخي مشخصات مكانيكي و دوام جداول بتني پرسي خشك -يادداشت پژوهشي)
نویسنده: فاميلي هرمز,تدين محسن,خوش سيما محمدرضا*
صفحه: از 119 تا 129
كليد واژه: دماي اوليه، بتن بدون اسلامپ، مقاومت فشاري، مقاومت ويژه الکتريکي، جذب آب ، عمق نفوذ آب، مقاومت خمشي، جدول بتني پرسي خشک
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات