مقالات عمومی

استفاده بهينه از انرژي هاي طبعي در جهت تامين سرمايش و گرمايش ساختمانهاي مسكوني
نويسنده:
[ موسي شاكري ] - عضو هيئت علمي گروه معماري دانشگاه صنعتي شاهرود
 

 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات