مقالات عمومی

آناليز حالات بالقوه خطا (FMEA) در طرح اختلاط بهينه براي كاهش ميزان تراوش
آناليز حالات بالقوه خطا (FMEA) در طرح اختلاط بهينه براي كاهش ميزان تراوش با حفظ مقاومت بتن


نويسند‌گان:
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7&queryWr=%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]حميدرضا فيلي ] - استاديار ، مهندسي صنايع ، دانشكده فني مهندسي ، دانشگاه الزهراء
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%83&queryWr=%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D​9%87%D8%B1%D9%8A&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]بابك داداش زاده اهري ] - كارشناس مهندسي عمران ،گرايش آب ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
[ [url=http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81&queryWr=%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1]يوسف ميرزازاده ] - كارشناس مهندسي صنايع، گرايش توليد صنعتي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحدكر
 
خلاصه مقاله:
در اين مقاله سعي بر آن شده تا باكشف و رتبه بندي مشكلات ساختاري و خطاهاي بعضا انساني و جدول بندي آنها توسط روشFMEA احتمال وقوع خطا را يافته و در پايان با ارائه راهكارهايي مناسب ، سعي در كاهش و از بين بردن خطاهاي قابل شناسايي نموده تا بتوان ميزان ريسك پذيري و شكست اين گونه پروژهها را خصوصا در منابع آبي كه داراي هزينه هاي هنگفت و اهميت بالايي هستند،كاهش داد. سوالات تحقيق : در طرح اختلاط بتنهاي ناتراوا و روشهاي علمي و به روز، ميزان بازدهي و همچنين خطاهاي اينگونه پروژهها كه گاهي همراه با هزينه هاي سنگين و گاهي جاني همراه است كاهش يافته و موجب افزايش بهره وري و كاهش زمان شود. روش تحقيق: رايج ترين مسائل موجود در هنگام طرح اختلاط عبارت است از ميزان آب به سيمان، نوع سيمان، تاريخ مصالح مصرفي ، نوع مواد افزودني ، نوع و ميزان سنگدانه هاي به كار رفته ، نوع و زمان مخلوط كردن مصالح ، ويبره كردن مناسب ،محيط مناسب عمل آوري و... ميباشند. كه سعي بر آن شده تا با روشFMEA اين مشكلات به بهينه ترين حالت مرتفع گردد.كلمات كليدي:
بتن ناتروا ، طرح اختلاط بتن ناتراوا ، آناليز حالات بالقوه خطاFMEA كاهش خطا در طرح اختلاط ، كيفيت
 

 

 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات