مقالات عمومی

بهينه سازي سقف هاي ساندويچي پيش ساخته بتني باهسته بتن سبك وشرايط مختلف تكيه گاهي
نويسند‌گان:
[ الله داد احمدي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران، گرايش سازه، دانشگاه آزاد اسلامي , واحد علوم و تحقيقات، گروه عمران,فارس,ايران
[ رضا رازاني ] - استاد بازنشسته دانشگاه شيراز، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس
خلاصه مقاله:
در اين مقاله جهت بهينه سازي پانلهاي ساندويچي با هسته بتن سبك براي پوشش سقف ها با دهانه هاي مختلف، يك برنامه رايانه اي در محيط نرم افزار matlab تهيه شده است. در اين مدل بهينه سازي تابع هدف عبارت از هزينه يك متر مربع سقف تحت اثر بار مشخص مي باشد,متغييرهاي بار طرح عبارتند از ضخامت ومقاومت بتن مقاوم رويه فوقاني ,ضخامت وميزان مقاومت هسته مركزي ساخته شده از بتن سبك وميزان فولاد مصرفي در لايه تحتاني, همچنين ميزان فولاد مصرفي جهت برش گيري در داخل هسته بتن سبك از متغييرهاي بار طراحي مي باشد,قيود طراحي براي انواع شرايط تكيه گاهي در نظر گرفته شده است ومسئله بهينه سازي توسط نرم افزار matlab انجام شده است. در ضمن با وارد كردن مشخصات مقاطع فولادي و پانل هاي ساندويچي بتني در محيط برنامه و انجام محاسبات، بهينه ترين تركيب هاي استفاده شده از اجزا مختلف سقف براي پوشش دهانه هاي مختلف تعيين شده و به صورت نمودار و جدول نشانداده شده است. نتيجه اين بررسيهابدست آوردن ارزانترين و سبك ترين گزينه ها مي باشد.
كلمات كليدي:
بهينه سازي، پانل ساندويچي، اتصالات برشي، هسته بتن سبك
 
 

 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات