مقالات عمومی

بررسي و نقد مدلهاي زوال مقاومت برشي ستونهاي بتن آرمه
 [td]عنوان نشریه:   نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) :   زمستان 1385, دوره  17 , شماره  5 ; از صفحه 61 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله:  بررسي و نقد مدلهاي زوال مقاومت برشي ستونهاي بتن آرمه
 
نویسندگان:  عباس نيا رضا, برقي مصطفي
 

 
چکیده: 
انهدام برشي، يکي از علل خرابي ستونهاي بتن آرمه تحت اثر بار زلزله و بارهاي دوره اي (cyclic) مي باشد. در اين تحقيق عوامل مختلفي که در اين نوع انهدام موثر هستند مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته اند. مدلهاي گوناگوني که توسط محققين براي نشان دادن زوال مقاومت برشي مقاطع ستونها ارايه شده اند بررسي گرديده و سپس مدل جديدي در اين خصوص ارايه شده است. اين تحقيق بر اساس اطلاعات موجود در مورد 56 آزمايش بارگذاري دوره اي بر روي ستونهاي با مقطع مستطيل صورت گرفته است.
 
كليد واژه: انهدام برشي، زوال مقاومت برشي، بارگذاري دوره اي، ستونهاي بتن آرمه، خرابي ستونها
 [/td]
 

 
جهت دریافت فایل ضمیمه وارد حساب کاربری خود شوید ،اگر هنوز کاربر آی تیس نیستید ثبت نام کنید
نوشته شده توسط admin2 | بازگشت به لیست مقالات