چرا آی تیس؟

آی تیس یا تیس من یک روش برای عضوگیری از جامعه مهندسان که در زمینه ساخت و ساز فعالیت دارند و ارائه خدمات بر اساس امتیاز اعضاء شامل ارائه مطالب سایت های مختلف ، تازه ترین مقالات مرتبط فارسی ، تازه ترین مقالات مرتبط انگلیسی ، شرکت در کلاسهای آموزشی مرتبط ، شرکت در گروه های گردشگری خارجی و بازدید از نمایشگاه های ساختمان مرتبط که این خدمات بر اساس امتیاز و رتبه بندی در شاخه آی تیس که شامل پنج مرحله به شرح ذیل می باشد :

آی تیس

I

T

I

S

S

شما امتیازی می گیرید که این امتیاز رتبه شما را در سایت مشخص می کند که شامل رتبه معمولی ، برنزی ، نقره ای ، طلائی و برلیان گون می باشد . که I رتبه معمولی ، T اول رتبه برنزی و I دوم رشته نقره ای و S اول رتبه طلایی و S دوم برلیان گون می باشد .

کاربر معمولی:

عضو جدید با وارد کردن مشخصات خود امتیاز معمولی را کسب کرده و ارشد گروه خود می شود و می تواند از تازه ترین مقالات فارسی و تخفیف 2% در خرید از محصولات TISS برخوردار شود .

کاربر برنزی:

عضوی که دارای امتیاز معمولی است در صورت وارد کردن مشخصات پنج نفر از دوستان همکار یا تشویق آنها به پر کردن فرم ثبت نام که مدرک تحصیلی یا زمینه فعالیت همه آنها در رابطه با ساخت و ساز باشد و پر کردن و تکمیل فرم توسط آن اشخاص و یا کسب 60 امتیاز از مقالات فارسی ، تخفیف 4% در خرید از محصولات TISSو دسترسی به هدایای ویژه برخوردار می شود . ضمناً کسانی که در رتبه 2 یا T قرار می گیرند خود ارشد گروه برای گروه های پایین تر از خود حساب می گردند الی آخر .

کاربر نقره ای:

کاربری که مرحله معمولی و برنزی را طی کرده است در صورتی که دوستانی که در شاخه T قرار دارند هر کدام پنج نفر دیگر از دوستان خود را تشویق به پر کردن فرم نمایند و I دوم هم تکمیل شود رتبه ارشد نقره ای را کسب می کند ویا مجموع امتیاز های وی به 310 می رسد و از امتیاز دسترسی به کلیه مقالات فارسی، تخفیف 6% در خرید از محصولات TISS ، دسترسی به کلیه فیلم های آموزشی و دریافت هدایای ویژه برخوردار می شود .

کاربر طلایی:

دوستانی که امتیاز نقره ای را دریافت کرده اند با تشویق سایر دوستان به پر کردن فرم و عضویت در TISS می توانند به رتبه طلائی رسیده و یا امتیاز آنها به مرز 935 می رسد و از امتیاز دسترسی به کلیه مقالات فارسی، تخفیف 8% در خرید از محصولات TISS و دسترسی به مقالات خارجی ، دریافت هدایای ویژه ، دسترسی به فیلمهای آموزشی و شرکت در کلاس های آموزشی مرتبط برخوردار می شوند .

کاربر برلیانی:

دوستانی که امتیاز طلائی را دریافت کرده اند با تشویق سایر دوستان به پر کردن فرم و عضویت در TISS می توانند به رتبه برلیان رسیده و از امتیاز دسترسی به کلیه مقالات فارسی، تخفیف 10% در خرید از محصولات TISS ، دسترسی به مقالات خارجی ، دریافت هدایای ویژه ، دسترسی به فیلم های آموزشی و امتیاز کامل 4060 سفر رایگان به دبی بازدید از نمایشگاه صنعت ساختمان یا نمایشگاه مرتبط برخوردار می شوند .

محاسبه امتیاز هر کاربر بر حسب مجموع ضرایب زیر انجام می شود :

محاسبه امتیاز هر کاربر بر حسب مجموع ضرایب زیر انجام می شود.
موردضریب
تعداد زیر شاخه ها10
تعداد مقالات ارسالی 10
امتیاز هر مقاله 1

هر مقاله که در سایت گذاشته و تایید شود 10 امتیاز به همراه دارد و همینطور هرکاربر با دادن هر امتیاز به مقالات شما ، امتیاز شما را 1 عدد بالا می برند .

.:: جایزه ویژه سفر به دبی ::.

کاربرانی که با دعوت از دوستان خود موفق به کسب 5000 زیر شاخه می شوند از جایزه سفر رایگان به دبی برخوردار خواهند شد.


جایزه سفر به دبی

همین امروز به کاربران آی تیس بپیوندید!